Mag.Inz.Arh.

Ana Žgalin Kobe

Ana Žgalin Kobe je diplomirala leta 2008 na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani. Leta 2010 je zaključila enoviti magistrski študij. Leta 2004 je prejela certifikat Šole za arhitekturo v Grenoblu, leta 2005/2006 pa je študirala na Tehnični univerzi na Dunaju, kjer so njeno zaključno seminarsko delo razstavili in objavili. Med študijem je sodelovala na večih domačih in mednarodnih delavnicah in delala tudi na lastnih projektih in nalogah. Leta 2009 je prejela Trimovo raziskovalno nagrado. Leta 2008/2009 je delala v projektantski skupini Biroja za arhitekturo, od takrat naprej pa deluje samostojno kot neodvisna arhitektka.

slo eng