Soseska Kostanjevi Cvetovi

Leto/lokacija: 2009/Videm

Tipologija: Stanovanjsko naselje/29.000m2

Avtorji: Andrej Kocjan, Miha Volgemut, Rok Žgalin Kobe, Ana Vrhovec


Koncept oblikovanja naselja večstanovanjskih objektov je temeljil na heterogenosti izgleda in individualnem pristopu k posamezni stavbi. Razvit je bil osnovnen kubus z enotno notranjostjo in z določenimi odprtinami in strehami. Ta prototip je služil kot model za preoblikovanje, ki se ga je po principu odvzemanja in dodajanja individualiziralo v odnosu do ostalih objektov.

slo eng